HELAAS IS ER MOMENTEEL GEEN RUIMTE VOOR NIEUWE BEHANDELINGEN. ER WORDT GEEN WACHTLIJST GEHANTEERD.

U kunt een bericht sturen naar: CWTMol@psychotherapiemolamsterdam.nl  (waarbij u wordt geadviseerd terughoudend te zijn met het verzenden van persoonlijke informatie via email; eventuele verdere mailwisseling zal via Zivver verlopen)

Mobiel/voicemail: 06-22294753

Bij crisis -of afwezigheid in verband met vakantie of ziekte- kunt u buiten werktijden contact opnemen met uw huisarts of dienstdoende huisarts van de huisartsenpost in uw regio.

U kunt ook indien nodig bellen met Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam 020 5235433 of online: www.113.nl