Diagnose Behandel Combinatie Psychotherapie wordt niet betaald per zitting maar in plaats daarvan per therapie. De prijs van een therapie is afhankelijk van de diagnose/klacht die wordt behandeld. De maximale duur van een DBC is een jaar. Als na een jaar met u wordt besloten de lopende behandeling voort te zetten dan wordt er een zgn. vervolg DBC geopend. Na afloop van uw behandeling wordt de factuur over de gehele behandeling, direct naar uw verzekeraar gestuurd. Dit gebeurt via VECOZO, een landelijk betaalsysteem in de zorg, waarna de verzekeraar uitbetaalt aan de zorgverlener. 

De behandeling kan kosten voor u meebrengen voor zover uw eigen risico voor het lopende jaar nog niet was/is opgemaakt. Iedere burger heeft een eigen risico van 385 euro per jaar.  De startdatum van de DBC is geldend, de gehele DBC wordt dus gedeclareerd behorende bij het jaar waarin deze is gestart.

Met vrijwel alle grotere verzekeraarsgroepen heb ik een contract. Dit houdt in dat de kosten voor uw behandeling aan het einde van het behandeljaar- of eerder indien van toepassing- door mijzelf rechtstreeks bij uw verzekeraar worden gedeclareerd.
U kunt uiteraard altijd vooraf bij mij informeren of uw verzekeraar onder mijn contracten valt indien deze niet in onderstaande lijst voorkomt.
Ik ben in 2019 en in 2020 onder meer gecontracteerd met verzekeraars onder de naam:
DSW
Stad Holland zorgverzekeraar
In Twente Zorgverzekeraar
ASR, Ditzo, De Amersfoortse
Zilveren Kruis, Interpolis ,FBTO, Avero Achmea, De Friesland
Caresq, Promovendum, Besured, National Academic
CZ, Ohra, Nationale Nederlanden
VGZ, Unive, IZA, UMC, 
ONVZ, ENO en Zorg en Zekerheid
Vanaf 2016 heb ik geen contract meer met Menzis/Anderzorg. Helaas kan ik u niet in behandeling nemen als u bij hen bent verzekerd.
De praktijk neemt geen zelfbetalers aan.

Verzekeraars hebben plafonds gesteld aan de hoeveelheid behandelingen die elke behandelaar mag verrichten. Dit kan betekenen dat als onverhoopt het behandelbudget op is u helaas mogelijk niet meer in behandeling kunt komen. Dit kan vooral het geval zijn in de tweede helft van het kalenderjaar. U kunt mij uiteraard altijd benaderen over de mogelijkheden om in behandeling te komen.

No showregeling

Afspraken dienen 24 uur van te voren te zijn afgezegd per email. Dit voor uw en mijn administratie. Gemaakte afspraken op maandag dienen voor vrijdag 16.00 te zijn afgezegd.
Indien de afspraak te laat is afgezegd wordt de sessie a 80 euro na afloop van het DBC jaar bij u in rekening gebracht.