In 1989 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Leiden als ontwikkelingspsycholoog met als extra richting klinische psychologie.
Vervolgens ben ik in 1991 gestart met de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut bij de RINO in Utrecht.
Gedurende 3 jaar was ik werkzaam bij de Ursula kliniek te Wassenaar Centrum voor eetstoornissen. Achtereenvolgens was ik werkzaam bij diverse GGZ instellingen waarvan als laatste 13 jaar bij de GGZ Noord Holland Noord.
Vanaf 2007 werk ik als vrijgevestigd GZ psycholoog-psychotherapeut te Amsterdam. Een groot deel van mijn clienten populatie bestaat uit jong volwassenen waaronder veel studenten.
Inmiddels heb ik 33 jaar werkervaring in de Geestelijke Gezondheidszorg als psycholoog-psychotherapeut in de volwassenenzorg.
Ik ben geboren in 1964, getrouwd en ik heb 4 kinderen.
Zoals vermeld ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging de LVVP.
De LVVP is de Landelijke vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.
De GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen die
lid zijn van de LVVP zijn door de overheid geregistreerd in het BIG-register
(zie ook www.BIGregister.nl). Deze registratie houdt in dat de psycholoog/
psychotherapeut voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan de opleiding
en de beroepsuitoefening. Alle leden van de LVVP worden bovendien via een
visitatietraject gecontroleerd op het nakomen van de eisen die de wet aan
hen stelt. Als uw therapeut lid is van de LVVP, dan kunt u er dus zeker van zijn dat deze wettelijk erkend is en aan de wettelijke eisen voldoet.

Aan welke opleidingseisen moet een GZ-psycholoog en een psychotherapeut voldoen?

Een GZ-psycholoog heeft na zijn universitaire studie psychologie de tweejarige, postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd; een psychotherapeut heeft na zijn universitaire opleiding de vierjarige postdoctorale opleiding psychotherapie afgerond. Deze postdoctorale opleiding bestaat uit theorie, praktijk, supervisie en leertherapie.